HAVÍŘOV & okolí                                                                               

nezapomeň také na další zajímavosti z Havířova a jeho okolí tady v pravém menu  >>>

>>>

nejprve fakta...

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a Václavovice.
 

Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 metrů a je rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí protéká řeka Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je železniční trať z Ostravy - Svinova do Českého Těšína. Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar města - výšková zástavba. Další silnice spojují město s Orlovou a Karvinou.
 

Po stránce správní je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. V současné době má Havířov cca 83 000 obyvatel, čímž je 11. největším městem České republiky a 2. největším městem Moravskoslezského kraje.

Havířov začal vznikat již v druhé polovině 40. let minulého století, na město byl povýšen v prosinci roku 1955 a v roce 1990 se stal statutárním městem. Již od samého počátku byl Havířov budován účelově, což ho staví do pozice zcela jedinečného města v rámci celé republiky. Výsledkem této účelnosti ale v podstatě bylo to, že ve městě nebyly vytvořeny podmínky pro průmysl, úřady nebo vysoké školství, neboť se předpokládalo, že obyvatelé je budou využívat v Ostravě nebo Karviné. Také politická vazba nebyla příliž promyšlena, jelikož i když Havířov spadal pod okresní (ale přesto menší) město Karvinou, dopravně, zaměstnanecky i kulturně měl blíže k Ostravě.

Po roce 1989 restrukturalizace průmyslu způsobila vzrůst nezaměstnanosti jak v celé ostravské aglomeraci, tak i v Havířově. A jelikož se Havířov od počátku neorientoval na rozvoj průmyslu, je většina ekonomických subjektů nevýrobního charakteru. I toto je důvod, že většina obyvatel tedy i nadále za prací dojíždí.

Sám ze své zkušenosti vím, že Havířov má v podvědomí obyvatel nálepku části Ostravy, ale není to tak jednoznačné, dost lidí také ví, že je Havířov samostaným městem, ale geografická příslušnost k Ostravě mu zůstala, což není divu.

Do budoucna má Havířov velkou výhodu. Jelikož byl v minulosti plánovitě vybudován, zůstalo ve městě vysoké procento zeleně, které bylo v dalších etapách výstavby obohaceno o okolní lesíky, které byly také zahrnuty do městského prostoru. Dále jsou zde možnosti rekreačního vyžití díky dvěma přehradám (Těrlická a Žermanická) a také blízko ležícímu horskému pásu Beskyd. Pokud k tomu přičteme dobrou dopravní doptupnost, která by se měla ještě zlepšit dobudováním dálnice, má Havířov jednu z nejlepších možností stát se do budoucna kvalitním místem pro život.

Na druhou stranu má ale Havířov také jednu nevýhodu, a tou je již dlouho diskutovaný dopad znečištění ovzduší ostravskými podniky.

_________________________________________________________________________________________ 

HAVÍŘOV ONLINE

 momentálně nejlepší portál o Havířovu, před nedávnem prošel změnou, která mu očividně pomohla. Jedná se o oficiální stránky magistrátu, kde naleznete jak kompletní informace o městě, tak i interaktivní spojení s úřady.

Dále na internetu lze nalézt odkazy na různé organizace, firmy, sportovní kluby a školy.

 

 

  webkamery instalované na věžáku u kina Centrum        pohled na havířovské náměstí (kliknutím zobrazíš)

                                     BOHUŽEL V SOUČASNÉ DOBĚ ONLINE WEBKAMERY NEFUNGUJÍ         

       

jednoho letního večera, se mi prostřednictvím tohoto přenosu podařilo zachytit blesky nad havířovem

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

zdrojem informací v článku je www.havirov-city.cz

Vyhledávání

camelfox © 2008 Všechna práva vyhrazena.